Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

W dniu 15 stycznia 2018 r. rozpoczął się nabór kandydatów na studia II-go stopnia na kierunku informatyka. Rekrutacja obejmuje zarówno studia realizowane w trybie stacjonarny (S2), jak i niestacjonarnym (N2).

Rejestracja kandydatów realizowana jest poprzez Internetowy System Rekrutacji ZUT dostępny pod adresem:

https://rekrutacja.zut.edu.pl

Rejestracja trwa do dnia 13 lutego 2018 r. 

od teorii do praktyki

Mateusz Gnyp, student Wydziału Informatyki, zakwalifikował się do II etapu konkursu na prace dyplomowe „swissstandards.pl. Od teorii do praktyki” wykonując pracę "Model systemu informatycznego dla placówki medycznej i pacjentów". Patronem pracy jest Swissmed.

Najnowsza, obejmująca rok akademicki 2017/2018 , V edycja konkursu na prace dyplomowe Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej, weszła w II etap. Jury, złożone z firm partnerskich konkursu wytypowało prace, które w finale, po napisaniu we współpracy z Partnerami, ubiegać się będą o tytuł najlepszej w swojej dziedzinie tematycznej i wartościowe nagrody: staże u wybranych Partnerów albo wartościowe nagrody rzeczowe lub finansowe.

Konkurs „SWISSSTANDARDS.PL. Od teorii do praktyki” jest skierowany do studentów kierunków uniwersyteckich oraz technicznych polskich uczelni wyższych, przygotowujących się do wyboru tematu i pisania prac dyplomowych - magisterskich, inżynierskich lub licencjackich.

Dodatkowe informacje o konkursie : www.odteoriidopraktyki.pl, www.facebook.com/odteoriidopraktyki

Studia te skierowane są do kręgu osób zainteresowanych nabyciem lub podniesieniem umiejętności w zakresie programowania urządzeń i systemów wbudowanych.
Oferta została stworzona w porozumieniu z przedsiębiorstwami branży IT aktywnie działającymi w województwie zachodniopomorskim.

Zajęcia będą prowadzić wykładowcy Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz specjaliści z firm:

Studia te są unikalnym przykładem połączenia wiedzy i praktyki każdej ze stron. Program studiów dostępny jest na stronie: http://krk.zut.edu.pl/pl/2018-2019/wydzial-informatyki/programowanie-z-elementami-systemow-wbudowanych-NP/ 

Składanie dokumentów od dnia 17 czerwca 2019 godz. 10.00 w pokoju 209 WI2 (Żołnierska 52), lub w kancelarii Wydziału Informatyki pokój 32 WI 1 (Żołnierska 49).

Dokumenty niezbędne do rekrutacji: 

  • kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu rekrutacji
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych / potwierdzoną przez uczelnię kopię odpisu dyplomu,
  • 1 fotografia

Rejestracja elektroniczna - https://rekrutacja.zut.edu.pl/Default.aspx

Studia podyplomowe są dwusemestralne, zajęcia będą odbywały się w trybie niestacjonarnym, w postaci jedno- lub dwudniowych zjazdów w weekendy.

Program studiów obejmuje zagadnienia związane z systemem Linux, programowaniem w językach C oraz C++, a także z testowaniem oprogramowania i obejmuje łącznie 212 h zajęć. W pierwszym semestrze przewidziane jest 108 godzin, zaś w semestrze drugim 104 godzin. Zajęcia kończą się praktycznym projektem, który będzie przedstawiany przed gronem specjalistów. Podczas zjazdów słuchacze będą mieli dostęp do specjalistycznych pracowni, laboratoriów i oprogramowania Wydziału Informatyki.

Koszt dwóch semestrów studiów wynosi 4800 zł brutto, z możliwością opłaty w ratach. Absolwenci studiów będą mogli uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% kosztów, w przypadku podpisania umowy o pracę z jedną z współpracujących firm, czyli infinIT Codelab, GlobalLogic, Mobica lub Tieto. Dofinansowanie jest uzależnione wyłącznie od decyzji firmy.

Kontakt:
Kierownik studiów: dr inż. Radosław Maciaszczyk
Sekretariat: mgr inż. Iwona Scheibe
pokój 218, 209  budynek WI 2, ul. Żołnierska 52
tel. 91 449 56 67 lub 91 449 55 42,
email: Radosław Maciaszczyk<rmaciaszczyk@wi.zut.edu.pl> , Iwona Scheibe < Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Absolwenci WI ZUT

W dniu 16 grudnia 2017 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów wyższych absolwentom Wydziału Informatyki. Uroczystość miała miejsce w auli Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii. W 2017 r. mury naszego wydziału opuściło 167 absolwentów studiów I i II stopnia kierunku Informatyka, 25 absolwentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz 30 absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Inżynieria cyfryzacji. Tegoroczni absolwenci kierunku Inżynieria cyfryzacji po raz pierwszy zasilili rynek pracy, z kolei absolwenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji uczynili to po raz ostatni. Dziekan Wydziału Informatyki dr inż. hab. Jerzy Pejaś przywitał przybyłych na uroczystość absolwentów, rodziców, promotorów oraz przedstawicieli pracodawców. W swojej prezentacji przedstawił historię oraz nakreślił kierunki dalszego rozwoju Wydziału Informatyki. Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Arkadiusz Terman gratulował absolwentom ukończenia Wydziału Informatyki oraz w niezwykle ciepłych słowach podziękował w imieniu absolwentów rodzicom i bliskim za trud wniesiony w wykształcenie swoich dzieci.

Uroczystość promowania poprowadził prodziekan dr inż. Piotr Piela. Dyplomy wręczali Pan Prorektor razem z Panem Dziekanem a przybyli licznie promotorzy składali gratulacje swoim dyplomantom. Listy gratulacyjne z najlepszą średnią podczas studiów z rąk Pana Prorektora i Pana Dziekana otrzymali następujący absolwenci:

  • Mateusz Słomiany (INF, N1) za średnią 4,92
  • Jan Rodziewiczi-Bielewicz (INF, S2) za średnią 4,91
  • Bartosz Rejman (INF, S1) za średnią 4,86
  • Sławomir Ciesielski (INF, N2) za średnią 4,73
  • Makary Ciesielski (ZIP, S1) za średnią 4,52
  • Milena Jachczyk (IC, S1) za średnią 4,50

W imieniu absolwentów wystąpił mgr inż. Cezary Wernik absolwent studiów II stopnia kierunku Informatyka

Prezes Asseco Data Systems S.A. Andrzej Ruciński, który przemawiał w imieniu pracodawców, pogratulował absolwentom trafnego wyboru kierunku studiów oraz zachęcał do podjęcia pracy w swojej firmie.

Oprawę muzyczną uroczystości uświetnił Szczeciński Chór Kameralny, który pod dyrekcją Ludwiki Mitkiewicz zaprezentował krótką część artystyczną.

Po zakończeniu uroczystości wykonano wiele pamiątkowych zdjęć z Władzami Uczelni i Wydziału.

Fotoreportaż dostępny: [link]

Doktorat z wyróżnieniem - Bartosz Bazyluk

5 grudnia br. odbyła się na Wydziale Informatyki obrona pracy doktorskiej mgra inż. Bartosza Bazyluka, doktoranta w Katedrze Systemów Multimedialnych. Rada Wydziału Informatyki podjęła uchwałę o nadaniu Kandydatowi stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Praca doktorska, napisana pod kierunkiem promotora dra hab. inż. Radosława Mantiuka, prof. nadzw. dotyczy Metod modelowania percepcji głębi oraz widzenia kierunkowego na potrzeby obrazowania komputerowego.

W obronie uczestniczyli recenzenci pracy:

prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita z Politechniki Warszawskiej oraz dr hab. inż. Adam Wojciechowski z Politechniki Łódzkiej.

Rozprawa doktorska została wyróżniona.