Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

ZARZĄDZENIE NR 17 Dziekana Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 4 listopada 2019 r.
w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Programowej

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 6 Zarządzenia Nr 69 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 8 października 2019 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze: prorektora, dyrektora Szkoły Doktorskiej, dziekana oraz przewodniczącego rady dyscypliny naukowej w ZUT zarządza się co następuje:

§ 1.

Powołuje się Wydziałową Komisję Programową na okres od 1 października 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r., w składzie:

 • dr inż. Marcin Pluciński – przewodniczący
 • dr hab. inż. Przemysław Klęsk, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Przemysław Korytkowski, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Jarosław Jankowski, prof. ZUT
 • dr inż. Remigiusz Olejnik
 • dr hab. inż. Grzegorz Ulacha
 • dr Łukasz Radliński
 • dr inż. Piotr Błaszyński
 • dr hab. inż. Paweł Forczmański, prof. ZUT
 • dr inż. Krzysztof Małecki
 • przewodniczący Samorządu doktorantów
 • przewodniczący Samorządu studentów
 • mgr inż. Małgorzata Mańkowska – sekretarz

ZARZĄDZENIE NR 18 Dziekana Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 4 listopada 2019 r.
w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

§ 1.

Powołuje się Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia na okres od 1 października 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r., w składzie:

 • dr Joanna Banaś – przewodnicząca
 • dr inż. Krzysztof Makles
 • dr Małgorzata Machowska-Szewczyk
 • dr inż. Edward Półrolniczak
 • dr Magdalena Edyta Kieruzel
 • mgr inż. Sławomir Wernikowski
 • mgr inż. Aneta Bera
 • mgr Danuta Kostarelas – sekretarz

ZARZĄDZENIE NR 19 Dziekana Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 4 listopada 2019 r.
w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń

§ 1.

Powołuje się Wydziałową Komisję ds. Nagród i Odznaczeń na okres od 1 października 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r., w składzie:

 • dr inż. Radosław Maciaszczyk - przewodniczący
 • dr inż. Mirosław Mościcki
 • dr hab. inż. Anna Lewandowska
 • dr inż. Sławomir Jaszczak
 • dr hab. Izabela Rejer, prof. ZUT
 • mgr inż. Joanna Rafalska – sekretarz

ZARZĄDZENIE NR 20 Dziekana Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 4 listopada 2019 r.
w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

§ 1.

Powołuje się Wydziałową Komisję ds. Oceny Nauczycieli Akademickich na okres od 1 października 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r., w składzie:

 • dr hab. inż. Paweł Forczmański, prof. ZUT – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bielecki
 • dr inż. Remigiusz Olejnik
 • dr hab. inż. Jarosław Jankowski, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Marcin Korzeń, prof. ZUT
 • mgr inż. Joanna Rafalska – sekretarz
 • mgr Dorota Wiśniewska-Olech – sekretarz