Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Przewodniczący Rady: dr hab. inż. Marcin Korzeń, prof. ZUT

Sekretarz Rady: mgr Magdalena Wróblewska, pok. 106, WI 1, tel. 449 56 08

Skład Rady na kadencję 2023-2026 według Komunikatu nr 26 Uczelnianej Komisji Wyborczej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2023 r.

 1. prof. dr hab. inż. Aleksandr Cariow
 2. prof. dr hab. inż. Tomasz Chady
 3. prof. dr hab. inż. Krzysztof Okarma
 4. dr hab. inż. Imed El-Fray, prof. ZUT
 5. dr hab. inż. Dariusz Frejlichowski, prof. ZUT
 6. dr hab. inż. Paweł Forczmański, prof. ZUT
 7. dr hab. inż. Tomasz Hyla, prof. ZUT
 8. dr hab. Ilona Iglewska-Nowak, prof. ZUT
 9. dr hab. inż. Jarosław Jankowski, prof. ZUT
 10. dr hab. inż. Przemysław Klęsk, prof. ZUT
 11. dr hab. inż. Przemysław Korytkowski, prof. ZUT
 12. dr hab. inż. Marcin Korzeń, prof. ZUT
 13. dr hab. inż. Anna Lewandowska, prof. ZUT
 14. dr hab. inż. Wojciech Maleika, prof. ZUT
 15. dr hab. inż. Krzysztof Małecki, prof. ZUT
 16. dr hab. inż. Radosław Mantiuk, prof. ZUT
 17. dr hab. inż. Przemysław Mazurek, prof. ZUT
 18. dr hab. inż. Marek Pałkowski, prof. ZUT
 19. dr hab. inż. Jerzy Pejaś, prof. ZUT
 20. dr hab. inż. Marcin Pluciński, prof. ZUT
 21. dr hab. Izabela Rejer, prof. ZUT
 22. dr hab. inż. Przemysław Różewski, prof. ZUT
 23. prof. dr hab. Grigorij Sklyar
 24. dr hab. inż. Piotr Sulikowski, prof. ZUT
 25. dr hab. inż. Grzegorz Ulacha, prof. ZUT
 26. dr inż. Mirosław Łazoryszczak
 27. dr inż. Agnieszka Olejnik-Krugły
 28. dr Łukasz Radliński