Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Skład Rady został powołany Zarządzeniem nr 129 Rektora ZUT z dnia 18 września 2020 r. na kadencję 2020-2024:

 1. dr hab. inż. Marcin Korzeń, prof. ZUT - przewodniczący

 2. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bielecki

 3. prof. dr hab. inż. Aleksandr Cariow

 4. prof. dr hab. Grigorij Sklyar
 5. prof. dr hab. inż. Adam Krzyżak (WE)

 6. prof. dr hab. inż. Ewa Weinert-Rączka (WE)

 7. dr hab. inż. Paweł Forczmański, prof. ZUT

 8. dr hab. inż. Dariusz Frejlichowski, prof. ZUT

 9. dr hab. inż. Jarosław Jankowski, prof. ZUT

 10. dr hab. inż. Przemysław Klęsk, prof. ZUT

 11. dr hab. inż. Przemysław Korytkowski, prof. ZUT

 12. dr hab. inż. Przemysław Mazurek, prof. ZUT (WE)

 13. dr hab. inż. Radosław Mantiuk, prof. ZUT

 14. dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT (WE)

 15. dr hab. inż. Marek Pałkowski, prof. ZUT

 16. dr hab. inż. Jerzy Pejaś, prof. ZUT

 17. dr hab. inż. Marcin Pluciński, prof. ZUT

 18. dr hab. inż. Imed El-Fray, prof. ZUT

 19. dr hab. inż. Grzegorz Ulacha, prof. ZUT

 20. dr hab. Izabela Rejer, prof. ZUT

 21. dr hab. inż. Przemysław Różewski, prof. ZUT

 22. dr hab. inż. Anna Lewandowska, prof. ZUT

 23. dr hab. inż. Wojciech Maleika, prof. ZUT

 24. dr hab. Ilona Iglewska-Nowak, prof. ZUT (SM)

 25. dr hab. inż. Tomasz Hyla, prof. ZUT

 26. dr hab. inż. Krzysztof Małecki, prof. ZUT

 27. dr hab. inż. Piotr Dziurzański, prof. ZUT

 28. dr Dorota Majorkowska-Mech

 29. dr inż. Tomasz Mąka

 30. dr inż. Adam Nowosielski

Sekretarz Rady: mgr Magdalena Wróblewska, pok. 106, WI 1, tel. 449 56 08