Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Skład Rady został powołany Zarządzeniem nr 95 Rektora ZUT z dnia 6 listopada 2019 r. Kadencja została ustalona na okres od 1 listopada 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

 1. dr hab. inż. Marcin Korzeń, prof. ZUT - przewodniczący 

 2. dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT - zastępca przewodniczącego

 3. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bielecki

 4. prof. dr hab. inż. Aleksandr Cariow

 5. prof. dr hab. inż. Adam Krzyżak

 6. prof. dr hab. inż. Walery Rogoza

 7. dr hab. inż. Paweł Forczmański, prof. ZUT

 8. dr hab. inż. Dariusz Frejlichowski, prof. ZUT

 9. dr hab. inż. Jarosław Jankowski, prof. ZUT

 10. dr hab. inż. Przemysław Klęsk, prof. ZUT

 11. dr hab. inż. Przemysław Korytkowski, prof. ZUT

 12. dr hab. inż. Przemysław Mazurek, prof. ZUT

 13. dr hab. inż. Radosław Mantiuk, prof. ZUT

 14. dr hab. inż. Marek Pałkowski, prof. ZUT

 15. dr hab. inż. Jerzy Pejaś, prof. ZUT

 16. dr hab. Izabela Rejer, prof. ZUT

 17. dr hab. inż. Przemysław Różewski, prof. ZUT

 18. dr hab. inż. Anna Lewandowska, prof. ZUT

 19. dr hab. inż. Wojciech Maleika, prof. ZUT

 20. dr hab. Ilona Iglewska-Nowak

 21. dr hab. inż. Tomasz Hyla, prof. ZUT

 22. dr hab. inż. Krzysztof Małecki, prof. ZUT

 23. dr Dorota Majorkowska-Mech

 24. dr inż. Tomasz Mąka

 25. dr inż. Wojciech Sałabun

Sekretarz Rady: mgr Magdalena Wróblewska, pok. 106, WI 1, tel. 449 56 08