Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Wybory 2020

Informacje dotyczace Wyborów 2020r. dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zawiadomienie nr 1/2021
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie
z dnia 16 listopada 2021 roku

dotyczące wyników uzupełniających wyborów delegatów na zebranie, które wybierze przedstawiciela do Senatu ZUT na kadencję 2020-2024

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

W dniu 16 listopada 2021 r. w godz. 9:00-14:00 w pok. 22 WI 1 odbyły się uzupełniające wybory delegatów na zebranie uczelniane, poświęcone wyborowi przedstawiciela do Senatu ZUT na kadencję 2020-2024 z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.

W wyniku przeprowadzonego głosowania delegatami zostali wybrani:

  1. mgr inż. Aneta Bera
  2. dr inż. Piotr Błaszyński
  3. dr inż. Agnieszka Olejnik-Krugły
  4. mgr inż. Dariusz Sychel 

Przewodniczący Wydziałowej
Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Marcin Pluciński

Komunikat nr 1/2021
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie
z dnia 3 listopada 2021 roku

w sprawie wyborów uzupełniających
do Rady Senatu ZUT na kadencję 2020-2024
- wybory 4 delegatów na zebranie uczelniane z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Informatyki niniejszym zawiadamia pracowników z grupy pozostałych nauczycieli akademickich (tj., adiunktów, asystentów), iż:

w dniu 16 listopada 2021 r. (wtorek) w godz. 9:00 -14:00 w pok. 22 WI1 odbędą się:

wybory 4 delegatów na zebranie uczelniane, które wybierze przedstawicieli do Senatu ZUT z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.

  1. Zgłoszenia kandydatów na delegata na zebranie uczelniane wraz ze zgodą kandydata należy składać osobiście w pok. 125 WI1 w terminie do 15 listopada 2021 r. do godz. 12:00.

  2. Głosowania dokonuje się osobiście, wyłącznie na kartach do głosowania przygotowanych przez Wydziałową Komisję Wyborczą.

  3. Druki zgłoszenia, oświadczenia/zgody kandydata dostępne są w na stronie internetowej WI w zakładce „Wybory 2020” oraz w pok. 125 WI1.

  4. W przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów II tura wyborów odbędzie się w dniu 18 listopada 2021 r. o w godz. 9:00 – 14:00 w pok. 22 WI1.

  5. W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa epidemicznego prosimy o używanie maseczek ochronnych zakrywających nos i usta, dezynfekcję rąk, posiadanie własnego długopisu oraz zachowania dystansu społecznego 1,5 m.

Przewodniczący WKW WI ZUT
dr hab. inż. Marcin Pluciński

Do pobrania: Zgłoszenie kandydatury na delegata ...