Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Zawiadomienie nr 1/2021
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie
z dnia 16 listopada 2021 roku

dotyczące wyników uzupełniających wyborów delegatów na zebranie, które wybierze przedstawiciela do Senatu ZUT na kadencję 2020-2024

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

W dniu 16 listopada 2021 r. w godz. 9:00-14:00 w pok. 22 WI 1 odbyły się uzupełniające wybory delegatów na zebranie uczelniane, poświęcone wyborowi przedstawiciela do Senatu ZUT na kadencję 2020-2024 z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.

W wyniku przeprowadzonego głosowania delegatami zostali wybrani:

  1. mgr inż. Aneta Bera
  2. dr inż. Piotr Błaszyński
  3. dr inż. Agnieszka Olejnik-Krugły
  4. mgr inż. Dariusz Sychel 

Przewodniczący Wydziałowej
Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Marcin Pluciński