Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
    TV top TV info rabbit TV
--

  WI1, PONIEDZIAŁEK, 2023-01-30, godz: 08:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
1.08:15
10:00
WI-1- 300 lab
S1_I_L_223A
Leszek Drobiazgiewicz, dr inż.
Metody numeryczne
2.08:15
10:00
WI-1- 315 lab
S1_I_L_221A
Jacek Klimaszewski, mgr inż.
Metody numeryczne
3.08:15
10:00
WI-1- 206 wyk
lato_S2_I_IO_W
Joanna Kołodziejczyk, dr inż.
Eksploracja danych
4.08:15
10:00
WI-1- 215 wyk
S1_I_W_33
Przemysław Korytkowski, dr hab.inż.
Zarządzanie informacją 2
5.08:15
10:00
WI-1- 302 lab
S1_I_L_220A
Mirosław Mościcki, dr inż.
Systemy operacyjne
6.08:15
10:00
WI-1- 307 lab
S1_I_L_320
Maciej Roszkowski, dr inż.
Sieci komputerowe
7.08:15
09:00
WI-1- 200 aud
S1_I_A_213
Jarosław Woźniak, dr
Metody numeryczne

  WI1, PONIEDZIAŁEK, 2023-01-30, godz: 09:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
8.09:15
10:00
WI-1- 200 aud
S1_I_A_214
Jarosław Woźniak, dr
Metody numeryczne

  WI1, PONIEDZIAŁEK, 2023-01-30, godz: 10:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
9.10:15
12:00
WI-1- 316 lab
S1_I_L_330
Krzysztof Bogusławski, dr inż.
Sieci komputerowe
10.10:15
12:00
WI-1- 300 lab
S1_I_L_213B
Leszek Drobiazgiewicz, dr inż.
Metody numeryczne
11.10:15
12:00
WI-1- 317 lab
lato_S2_I_IO_L
Joanna Kołodziejczyk, dr inż.
Eksploracja danych
12.10:15
12:00
WI-1- 303 lab
S1_I_L_331
Przemysław Korytkowski, dr hab.inż.
Zarządzanie informacją 2
13.10:15
12:00
WI-1- 007 lab
S2_I_L_gr. 1
Bartłomiej Małachowski, dr inż.
Duże zbiory danych
14.10:15
12:00
WI-1- 302 lab
S1_I_L_214A
Mirosław Mościcki, dr inż.
Systemy operacyjne
15.10:15
12:00
WI-1- 313 lab
S1_I_L_320
Maciej Poliwoda, dr inż.
Wytwarzanie oprogramowania
16.10:15
12:00
WI-1- 307 lab
S1_I_L_310
Maciej Roszkowski, dr inż.
Sieci komputerowe
17.10:15
12:00
WI-1- 308 lab
S1_I_L_322
Grzegorz Śliwiński, dr inż.
Sieci komputerowe
18.10:15
11:00
WI-1- 200 aud
S1_I_A_211
Jarosław Woźniak, dr
Metody numeryczne

  WI1, PONIEDZIAŁEK, 2023-01-30, godz: 12:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
19.12:15
14:00
WI-1- 310 lab
S1_I_L_220A
Aneta Bera, dr inż.
Metody numeryczne
20.12:15
14:00
WI-1- 300 lab
S1_I_L_223B
Leszek Drobiazgiewicz, dr inż.
Metody numeryczne
21.12:15
14:00
WI-1- 315 lab
S1_I_L_331
Jacek Klimaszewski, mgr inż.
Sztuczna inteligencja
22.12:15
14:00
WI-1- 317 lab
S1_I_L_310
Joanna Kołodziejczyk, dr inż.
Sztuczna inteligencja
23.12:15
14:00
WI-1- 303 lab
S1_I_L_332
Przemysław Korytkowski, dr hab.inż.
Zarządzanie informacją 2
24.12:15
14:00
WI-1- 206 wyk
lato_S2_I_IO_W
Andrzej Łysko, dr inż.
Języki analizy danych
25.12:15
14:00
WI-1- 302 lab
S1_I_L_220B
Mirosław Mościcki, dr inż.
Systemy operacyjne
26.12:15
14:00
WI-1- 313 lab
S1_I_L_321
Maciej Poliwoda, dr inż.
Wytwarzanie oprogramowania
27.12:15
14:00
WI-1- 307 lab
S1_I_L_311
Maciej Roszkowski, dr inż.
Sieci komputerowe
28.12:15
13:00
WI-1- 129 wyk
S2_I_W
Leonard Rozenberg, dr hab.inż.
Ekonomiczne i prawne podstawy biznesu
29.12:15
14:00
WI-1- 308 lab
S1_I_L_324
Grzegorz Śliwiński, dr inż.
Sieci komputerowe

  WI1, PONIEDZIAŁEK, 2023-01-30, godz: 13:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
30.13:15
14:00
WI-1- 129 aud
S2_I_A
Leonard Rozenberg, dr hab.inż.
Ekonomiczne i prawne podstawy biznesu

  WI1, PONIEDZIAŁEK, 2023-01-30, godz: 14:00

LpGodzSalaNazwisko i imię
31.14:00
15:30
WI-1- 316 lab
S1_I_L_210A
Anna Barcz, dr inż.
Metody numeryczne

  WI1, PONIEDZIAŁEK, 2023-01-30, godz: 14:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
32.14:15
16:00
WI-1- 309 lab
S1_I_L_221A
Przemysław Klęsk, dr hab.inż.
Algorytmy 2
33.14:15
16:00
WI-1- 315 lab
S1_I_L_324
Jacek Klimaszewski, mgr inż.
Sztuczna inteligencja
34.14:15
16:00
WI-1- 317 lab
S1_I_L_335
Joanna Kołodziejczyk, dr inż.
Sztuczna inteligencja
35.14:15
16:00
WI-1- 303 lab
S1_I_L_330
Przemysław Korytkowski, dr hab.inż.
Zarządzanie informacją 2
36.14:15
16:00
WI-1- 313 lab
lato_S2_I_IO_L
Andrzej Łysko, dr inż.
Języki analizy danych
37.14:15
16:00
WI-1- 302 lab
S1_I_L_211B
Mirosław Mościcki, dr inż.
Systemy operacyjne
38.14:15
16:00
WI-1- 307 lab
S1_I_L_312
Maciej Roszkowski, dr inż.
Sieci komputerowe
39.14:15
15:00
WI-1- 200 aud
S1_I_A_220
Jarosław Woźniak, dr
Metody numeryczne

  WI1, PONIEDZIAŁEK, 2023-01-30, godz: 16:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
40.16:15
17:00
WI-1- 315 lab
S1_I_L_220B
Jacek Klimaszewski, mgr inż.
Metody numeryczne
41.16:15
18:00
WI-1- 013 wyk
Er+_zima_1 sem
Joanna Kołodziejczyk, dr inż.
Introduction to Natural Language
42.16:15
19:00
WI-1- 128 wyk
PO9_Nmi2_W
Valerii Korobov, prof., dr.hab.
Nowoczesne metody informatyki 2
43.16:15
18:00
WI-1- 302 lab
S1_I_L_125A
Mirosław Mościcki, dr inż.
Programowanie 1
44.16:15
18:00
WI-1- 307 lab
S1_I_L_335
Maciej Roszkowski, dr inż.
Sieci komputerowe

  WI1, PONIEDZIAŁEK, 2023-01-30, godz: 17:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
45.17:15
18:00
WI-1- 316 lab
S1_I_L_210B
Aneta Bera, dr inż.
Metody numeryczne